+
pracujemy

Aktualnie trwają prace nad naszą nową stroną internetową. Nasz zespół dokłada wszelkich starań, aby jak najszybciej zaprezentować Ci efekty naszej pracy.

Zapraszamy Cię do śledzenia nas w mediach społecznościowych, abyś był/a na bieżąco z najnowszymi informacjami.

fb Facebook

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, nie wahaj się do nas napisać lub zadzwonić.

fb kontakt@keulen.com.pl fb +48 505 894 355.
Van Keulen Logo

Do zobaczenia wkrótce! Zespół Van Keulen Polska

gwarancja, naprawy

Nasze produkty wytwarzamy z niezwykłą precyzją i uwagą. Cały proces produkcyjny odbywa się z zachowaniem najwyższych standardów jakości, dlatego naprawy naszych wyrobów stanowią rzadkość.

Ewentualne awarie staramy się naprawić w możliwie najkrótszym czasie. Drobne awarie, które zauważymy w trakcie montażu naprawiamy do 24 godzin.

Poniżej prezentujemy 5 najczęściej zadawanych pytań dotyczących ewentualnych napraw i korzystania z Karty Gwarancyjnej:

1. JAK UŻYTKOWAĆ REGAŁY?

Przechowuj regał zgodnie z ich przeznaczeniem, w pomieszczeniach zamkniętych, chroń przed szkodliwym czynnikiem warunków atmosferycznych, a także wysokimi temperaturami, kwasami, rozpuszczalnikami i żrącymi substancjami. Pamiętaj, by przed pierwszy użyciem wypoziomować regał przy użyciu stopy regulacynej w dolnej części słupka.


2. JAK KONSERWOWAĆ REGAŁ?

Regał możesz myć dowolnymi środkami czyszczącymi, nie zawierającymi kwasów, rozpuszczalników i innych żrących substancji chemicznych. Po umyciu regały należy dokładnie osuszyć poprzez przetarcie suchą tkaniną.

3. JAK DŁUGO TRWA I CO OBEJMUJE GWARANCJA PRODUKTU?

Termin gwarancji to 12 miesięcy od daty dostawy towaru, potwierdzonego protokołem dostawy przez Kupującego.
Przy zakupie zachowaj kartę gwarancyjną i dowód zakupu, które są podstawą do uznania gwarancji.

Pamiętaj, że gwarancja nie obejmuje:
 • uszkodzeń wynikających z niewłaściwego ich transportu, użytkowania, przechowywania, czyszczenia i konserwacji,
 • uszkodzeń wynikłych z napraw lub przeróbek regałów wykonanych dla zlecenie Kupującego,
 • uszkodzeń powstałych na skutek długotrwałego kontaktu z wodą lub parą wodną,
 • uszkodzeń powstałych z naturalnego zużycia,
 • elementów eksploatacyjnych w oświetleniu mebli, tj.: świetlówki, halogeny itp. oraz części ulegające zużyciu, tj. ruchome uszczelki, elementy ślizgowe itp.

4. JAK DOKONAĆ REKLAMACJI TOWARU?

Podstawą do złożenia reklamacji na produkty wadliwe jest karta gwarancyjna z oznaczeniem daty i miejsca zakupu oraz dowód zakupu produktu - faktura. Reklamacja powinieneś złożyć pisemnie wraz z dołączoną dokumentacją zdjęciową.
O przyjęciu reklamacji lub odrzuceniu reklamacji zostaniesz powiadomiony przez Sprzedawcę: w razie dokonania oględzin niezwłocznie po ich zakończeniu lub w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji lub w terminie do 30 dni w przypadku konieczności zamówienia części zamiennych, o czym Kupujący zostanie poinformowany.

5. KIEDY KARTA GWARANCYJNA TRACI WAŻNOŚĆ?

 • Karta traci ważność, jeśli w trakcie dwóch miesięcy od chwili wydania towaru nie zgłosisz widocznych (w trakcie normalnego użytkowania) wad produktu. Natomiast w trakcie dłuższego okresu użytkowania mebla jeżeli niezgodności stwierdzonej nie zgłosisz Sprzedawcy przed upływem dwóch miesięcy od chwili jej zauważenia.
 • Pamiętaj, że nie możesz żądać obniżenia ceny produktu lub odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia nieistotnych wad wyrobu.
 • Sprzedawca nie odpowiada za niezgodności wyrobu z umową, gdy Kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.
 • Karta Gwarancyjna traci także ważność, jeżeli podany termin wizyty Przedstawiciela Sprzedającego został niedotrzymany z winy Kupującego to Kupujący traci uprawnienia przewidziane w niniejszej Karcie Gwarancyjnej. W tej sytuacji Sprzedawca załatwia reklamację w nowym, ustalonym przez siebie terminie.
 • W przypadku, kiedy Kupujący uniemożliwi Przedstawicielowi Sprzedającego dokonanie naprawy wad usuwalnych, wymiany wadliwej części wymiany całego Wyrobu - jest to traktowane na równi z rezygnacją z prawa do napraw gwarancyjnych.
 • Jeżeli Kupujący doprowadzi do zabrudzenia, zniszczenia, zdewastowania regałów, przekraczając poziom normalnego zużycia.


Na życzenie, przesyłamy pełny opis warunków gwarancyjnych.

W razie pytań bądź wątpliwości, jesteśmy do Twojej dyspozycji:
skontaktuj się z nami
chętnie odpowiemy na każde pytanie
szukasz kontaktu
bezpośredniego?

Zadzwoń do nas +48 (33) 870 56 21
wypełnij to pole
podaj poprawny numer telefonu
podaj poprawny email
wypełnij to pole

Niepoprawnie wypełniony formularz!

Nie udało się wysłać formularza!

Formularz został wysłany!

z naszych usług skorzystali
Współpracujemy z wieloma sieciami handlowymi w Polsce i za granicą. Poniżej prezentujemy naszych wybranych Partnerów: